bitki örtüsü


bitki örtüsü
is., bit. b.
Bir bölgede yetişen bitkilerin tümü, bitey, flora, vejetasyon

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • bitki — is., bit. b. Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat Birleşik Sözler bitki bilimi bitki bitleri bitki coğrafyası bitki… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tropikal bitki — is., bit. b. Tropikal iklim kuşağında yetişen gür bitki örtüsü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • örtü — is. 1) Örtmek için kullanılan şey Hekim, hastanın üstündeki örtüyü açtı. M. Ş. Esendal 2) Yapılarda çatı, dam Birleşik Sözler başörtü diri örtü ölü örtü baş örtüsü beşikörtüsü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Чиралы — Деревня Чиралы тур. Çıralı Страна ТурцияТурция …   Википедия

  • açıklık — is., ğı 1) Açık olma durumu, aleniyet 2) Uzaklık, mesafe 3) Bitki örtüsü olmayan, çıplak yer 4) Boş ve geniş yer 5) Bir yerin uzaklara kadar bakılabilecek ve bakanın içinde ferahlık doğuracak durumda olması Kırlardaki açıklık insanı dinlendirir.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bitey — is., bit. b. Bitki örtüsü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • flora — is., bit. b., Lat. Bitki örtüsü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • maki — 1. is., bit. b., Fr. maquis Akdeniz dolaylarında yaygın, yaygın bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü 2. is., hay. b. Makigillerden, Madagaskar adasında sık rastlanan, uzun kuyruklu, yumuşak tüylü bir memeli primat (Lemur) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tayga — is., bit. b., Rus. Orman kuşağı, kozalaklı orman bitki örtüsü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tundra — is., coğ., Fr. toundra 1) Kutuplara yakın bölgelerin bitki örtüsü 2) Bu bitkilerle kaplı geniş alan, kutup bozkırı …   Çağatay Osmanlı Sözlük