bitki coğrafyası


bitki coğrafyası
is., coğ.
Yeryüzünün bitki örtüsünü ve bu örtünün çevreyle ilgisini inceleyen coğrafya bilimi, fitocoğrafya

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • bitki — is., bit. b. Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat Birleşik Sözler bitki bilimi bitki bitleri bitki coğrafyası bitki… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • coğrafya — is., Ar. cuġrāfiya 1) Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bilim 2) Bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi belirleyen, niteleyen, fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal gerçekliklerin tümü Süratli otomobiller… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • fitocoğrafya — is., coğ., Fr. phyto + Ar. cuġrāfiya Bitki coğrafyası …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • biyojeografi — is., Fr. biogéographie Bitki ve hayvanların yeryüzü üzerindeki dağılımını ve bunun sebeplerini inceleyen bilim, biyoloji coğrafyası …   Çağatay Osmanlı Sözlük