bitki bilimi


bitki bilimi
is., bit. b.
Bitkileri inceleyen bilim kolu, botanik, nebatat

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • bitki — is., bit. b. Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat Birleşik Sözler bitki bilimi bitki bitleri bitki coğrafyası bitki… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bitki bilimci — is. Bitki bilimiyle uğraşan, bitki bilimi uzmanı, botanikçi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bitki coğrafyası — is., coğ. Yeryüzünün bitki örtüsünü ve bu örtünün çevreyle ilgisini inceleyen coğrafya bilimi, fitocoğrafya …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kalıtım bilimi — is., biy. Bitki, hayvan ve insan genlerinin yapısını, görevini ve bir dölden diğerine nasıl aktarıldığını inceleyen bilim, genetik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • BITB. — Bitki Bilimi (International » Turkish) …   Abbreviations dictionary

  • bilim — is. 1) Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • botanik — is., ği, bit. b., Fr. botanique Bitki bilimi Birleşik Sözler botanik bahçesi botanik parkı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nebatat — is., ç., bit. b., esk., Ar. nebātāt 1) Bitkiler 2) Bitki bilimi Birleşik Sözler nebatat bahçesi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ağaç — is., cı, bit. b. 1) Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki 2) sf. Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan Ağaç tekne. 3) Direk Birleşik Sözler ağaç arısı ağaç balı ağaç… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • biyoloji — is., Fr. biologie Bitki ve hayvanların doğma, gelişme, üreme vb. yaşayış evrelerini inceleyen bilim, dirim bilimi …   Çağatay Osmanlı Sözlük