kayğalduruk


kayğalduruk
musaffa, müberra, musaykal

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.