beygir


beygir
is., Far. bārgīr
1) At
2) Sadece yük taşımakta veya araba çekmekte kullanılan at
3) sp. Atlama beygiri
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • beygir — at, binit iri yarı anlamında …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • beygir gücü — is., fiz. Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü Bir beygir gücü O,736 kilovata eşittir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kulplu beygir — is., sp. Jimnastikte destek olarak kullanılan, gövdesinin ortasında gereğinde sökülüp takılabilen yarım halka biçiminde aralıklı iki kulpu olan araç …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • beygirlik — sf., ği 1) Beygire ait, beygir için 2) Beygir gücünde Beş beygirlik bir motor yirmi kilo kadar gelir. B. R. Eyuboğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • atlama beygiri — is., sp. Yüksekliği değişik ölçülere ayarlanabilen ve atlamalar için kullanılan beden eğitimi aracı, beygir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • beygirci — is. Beygir besleyen veya kiraya veren kimse …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dehşetli — sf. 1) Korku veya ürküntü veren Dehşetli bir kâbusa tutulmuşların kıvrandıran ıstırabını duyuyorum. A. Gündüz 2) zf. Çok fazla, son derece Altımdaki beygir, efendisinin bu savaşına karşı dehşetli huysuzlanıyor. O. C. Kaygılı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gölük — is., ğü, hlk. Yük taşıyan ve binilen at, eşek, beygir, katır vb. hayvan Gölüğü yitirdim. Ne gölüğü? Eşek hani, eşeği yitirdim de. M. Ş. Esendal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • güç — 1. sf. 1) Ağır ve yorucu emekle yapılan, çetin, müşkül Eski yazıyı öğrenmek güç bir işti. 2) zf. Zorlukla Kendini yatağa güç atmış ve sızıp kalmıştı. Y. K. Karaosmanoğlu Birleşik Sözler gücü gücüne güçbeğenir güç bela Atasözü, Deyim ve Birleşik… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • jimnastik — is., ği, sp., Fr. gymnastique 1) Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik Bir jimnastik hareketiyle kollarını iki üç defa yana doğru açtı. Y. K. Karaosmanoğlu 2) Erkeklerde, yer alıştırmaları,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük