emanet etmek


emanet etmek
bir şeyi veya bir kimseyi birine veya bir yere korumak için bırakmak

Değirmenimi evvel Allah, sonra size emanet ediyorum.

- S. F. Abasıyanık

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • emanet — is., Ar. emānet 1) Birine geçici olarak bırakılan ve teslim alınan kişice korunması gereken eşya, kimse vb., inam, vedia Emaneti olanlar burada her vakit bunlarla ilgilenecek bir çırak bulurlar. S. Birsel 2) Bir kimse ile birine gönderilen şey… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ısmarlamak — nsz 1) Bir şeyin yapılmasını veya getirilmesini, bu işlerle uğraşan birine söylemek, sipariş etmek Elbise için kumaş ısmarladım. M. Yesari 2) Parasını kendi ödeyerek başkaları için yiyecek veya içecek getirilmesini söylemek Siz bana bir konyak… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tapşurmak — teslim etmek, sipariş etmek, emanet vermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • teslim — is., Ar. teslīm 1) Bir şeyi sahibine verme 2) Emanet alınan bir şeyi sahibine geri verme 3) Bırakma, devretme, terk etme Şehrin teslimi sırasında çok kan döküldü. 4) ünl. Teslim ol veya teslim oluyorum sözü 5) mec. Gerçek olduğunu söyleme,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TEVDİÂT — Emânetler. Emânet bırakmalar. Emniyetli bir yere kıymetli bir şeyi teslim etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük