söz konusu olmak


söz konusu olmak
üzerinde konuşulmak, bahis konusu olmak, bahis mevzusu olmak

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • söz konusu — sf. Sözü edilen, üzerinde konuşulan, bahis konusu, bahis mevzusu, mevzubahis Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller söz konusu edilmek söz konusu olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bahis konusu olmak — söz konusu olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • söz — is. 1) Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil 2) Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük 3) Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi Yer yer… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bahis mevzusu olmak — söz konusu olmak Zeynep bahis mevzusu olduğu zaman hayatın, istikbalin ne kıymeti vardı ki... P. Safa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bahis konusu — sf. Söz konusu Ablamın dediğine göre bunların biriyle evlenmem bahis konusuymuş. H. E. Adıvar Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller bahis konusu olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • aranılmak — nsz 1) Arama işine konu olmak 2) Söz konusu olmak Arkadaş arasında böyle şeyler aranılır mı? …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • anlaşmazlık çıkmak — bir konuda uyuşmazlık söz konusu olmak ... gelin odası, gelin giyim takımı için bu sefer de iki kız kardeş arasında bir anlaşmazlık çıksın. M. Ş. Esendal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • adı geçmek — 1) anılmak, söz konusu olmak, ismi geçmek Yukarıda adı geçen kitap. 2) adı yazılmak O, dünya tıp tarihine adı geçmiş bir doktorumuzdu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kendi — zm. 1) İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat Kendi ülkemizde kendimizi yok edeceklerdi. R. E. Ünaydın 2) Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bahis mevzusu — sf. Söz konusu Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller bahis mevzusu olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük