mağlup etmek


mağlup etmek
yenmek

Zavallı milletimizi esir etmek isteyen düşmanları behemehâl mağlup edeceğimize dair olan emniyet ve itimadım bir dakika olsun sarsılmamıştır.

- Atatürk

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • mağlup — sf., bu, Ar. maġlūb Yenilen, yenik düşen, yenik Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller mağlup etmek mağlup olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mağlup olmak — 1) yenilmek Gelen imdat kuvvetinden vaktiyle haber alamıyor, mağlup oluyoruz. O. S. Orhon 2) mec. isteğine karşı duramamak, gerçekleşmemesi gereken bir şey için iradesizlik gösterip direnememek ve yapılmasını kabul etmek Bu hevesine mağlup… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • el ense çekmek (veya etmek) — sp. 1) güreşte, kolunu hasmın boynuna getirip başparmağı gırtlağa, dört parmağı da enseye geçirerek hasmı yıkmak amacıyla çekmek 2) mec. yenmek, mağlup etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sağdan geri dönmek (veya etmek) — geri dönmek, geri dönüp gitmek Binbaşının gayriihtiyari içi sızladı, yaşlı bir kadını dövmeye kalkmış gibi utanma hissi duyarak sağdan geri etti, başı önünde mağlup ve mahcup merdivenleri indi. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bozmak — i, ar 1) Bir şeyi kendisinden beklenilen işi yapamayacak duruma getirmek Bu iki radyo istasyonu birbirini bozuyor. 2) Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak Bir insanın aklını bozabilmesi için evvelce bu aklın mevcut olması lazım gelir. A. Ş.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sımak — i, r, hlk. 1) Kırmak, bozmak 2) Yenmek, mağlup etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sındırmak — i, hlk. 1) Kırmak, parçalamak 2) Yenerek bozmak, mağlup etmek 3) Sindirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tuşa getirmek — 1) güreşte hasmı sırtüstü yere sermek 2) mec. yenmek, mağlup etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yenilgiye uğratmak — yenmek, mağlup etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yenişmek — birbirini bir alanda mağlup etmek …   Beypazari ağzindan sözcükler