kötek atmak (veya çekmek)


kötek atmak (veya çekmek)
dövmek, dayak atmak

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.