emanet bırakmak (veya vermek)


emanet bırakmak (veya vermek)
bir eşya, para vb.ni koruma işi yapan kimseye veya yere vermek

Bavullarımı otele emanet bıraktım.


Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.