bahis açmak (veya açılmak)


bahis açmak (veya açılmak)
belli bir konuda konuşmaya başlamak (başlanılmak)

Senden bahis açılmadıkça susmak isterim.

- S. F. Abasıyanık

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.