üyelik


üyelik
is., -ği
Üye olma durumu

Ara sıra bazı kimselerin bu banka idare meclisi üyeliklerine tayininde vetosunu dayatmaya kalkıştığını işittim.

- Y. K. Karaosmanoğlu
Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • üyelik aidatı — is. Bir kurum ve kuruluşa üye olurken ve üyelik sırasında yıllık olarak ödenen önceden belirlenmiş ücret, üye aidatı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • üyelik dondurmak — herhangi bir sebeple bir üyenin bağlı olduğu kuruluşun çalışmalarında yer almasını veya toplantılarda bulunmasını belirli bir süre için engellemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Hilmi Özkök — Chief of the General Staff of Turkey In office 28 August 2002 – 30 August 2006 President Ahmet Necdet Sezer Preceded by Hüseyin Kıvrıkoğlu Succeeded by …   Wikipedia

  • aidat — is., Ar. ˁaˀidāt 1) Dernek, kuruluş, kulüp üyelerinin belli sürelerde, belli miktarlarda ödedikleri para, ödenti ... üye aidatının sendikaya ödenme şekli kanunla düzenlenir. Anayasa 2) Bir hizmet karşılığı sürekli ve düzenli ödenen para 3)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • onursal — sf. Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen, fahri (başkanlık, üyelik, profesörlük vb. unvan) Birleşik Sözler onursal başkan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ortaklık senedi — is., huk. Anonim şirketlerde veya kooperatiflerde her ortağın üyelik haklarını gösteren ada yazılı senet …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sansürcülük — is., ğü Sansürcünün yaptığı iş Her türlü üyelik durumunda işleyen sansürcülük anlayışı daha da belirginleşir. T. Uyar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • uydurulmak — nsz Uydurma işi yapılmak Bu, üyelik verilebilmesi için uydurulmuş nazik bir sebeptir. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • üye aidatı — is. Üyelik aidatı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ortaklık senedi — anonim şirketlerde veya kooperatiflerde her ortağın üyelik haklarını gösteren ada yazılı senet …   Hukuk Sözlüğü