üye aidatı


üye aidatı
is.
Üyelik aidatı

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • üye — is. 1) Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza İkisi de şehrin satranç kulübü üyelerindendir. S. F. Abasıyanık 2) anat. Omurgalılarda, kol ve bacaklar Birleşik Sözler üye aidatı üye tam sayısı murahhas üye borsa üyesi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • üyelik aidatı — is. Bir kurum ve kuruluşa üye olurken ve üyelik sırasında yıllık olarak ödenen önceden belirlenmiş ücret, üye aidatı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • aidat — is., Ar. ˁaˀidāt 1) Dernek, kuruluş, kulüp üyelerinin belli sürelerde, belli miktarlarda ödedikleri para, ödenti ... üye aidatının sendikaya ödenme şekli kanunla düzenlenir. Anayasa 2) Bir hizmet karşılığı sürekli ve düzenli ödenen para 3)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • üyelik — is., ği Üye olma durumu Ara sıra bazı kimselerin bu banka idare meclisi üyeliklerine tayininde vetosunu dayatmaya kalkıştığını işittim. Y. K. Karaosmanoğlu Birleşik Sözler üyelik aidatı Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller üyelik dondurmak üyeliği… …   Çağatay Osmanlı Sözlük