üye


üye
is.
1) Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza

İkisi de şehrin satranç kulübü üyelerindendir.

- S. F. Abasıyanık
2) anat. Omurgalılarda, kol ve bacaklar
Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • UYE — Unipart Yanagawa Engineering (Business » Firms) **** Ukrainian Youth Ensemble (Community » Music) …   Abbreviations dictionary

  • uyé — appuyé désennuyé ennuyé essuyé ressuyé …   Dictionnaire des rimes

  • UYE — abbr. Unipart Yanagawa Engineering …   Dictionary of abbreviations

  • uyë'kwææ'ê' — to be gray …   Mingo semantic fields

  • üye olmak — bir kuruluşa üye olarak girmek Herhangi bir iş yerinde çalışabilmek, işçi sendikasına üye olmak veya olmamak şartına bağlanamaz. Anayasa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • üye aidatı — is. Üyelik aidatı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • üye tam sayısı — is. Bir meclisi veya kurulu oluşturan üyelerin tam sayısı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • uyë'kwa' — tobacco …   Mingo semantic fields

  • uyë'kwa'ôwe — native tobacco; Indian tobacco …   Mingo semantic fields

  • uyë'kweusyö' — snowdrift; snowpile …   Mingo semantic fields