teknik öğretim


teknik öğretim
is.
Bir tekniğin veya teknik yöntem ve becerilerin kazandırılmasına önem veren öğretim

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • öğretim — is. 1) Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim Ben bizzat bölükte ilköğretim hocalığı yaptım. F. R. Atay 2) Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi Birleşik… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • teknik — is., ği, Fr. technique 1) Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi 2) Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama Yurdumuz teknik gelişme yolundadır. 3) sf. Bu uygulamaya …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Liste der türkischen Universitäten — Die Hochschule für Fremdsprachen der İstanbul Teknik Üniversitesi im Stadtteil Maçka İstanbul Die Liste der Universitäten in der Türkei setzt sich zusammen aus 94 staatlichen Universitäten, 33 Stiftungsuniversitäten sowie vier Universitäten der… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Universitäten in der Türkei — Die Hochschule für Fremdsprachen der İstanbul Teknik Üniversitesi im Stadtteil Maçka İstanbul Die Liste der Universitäten in der Türkei setzt sich zusammen aus 94 staatlichen Universitäten, 33 Stiftungsuniversitäten sowie vier Universitäten der… …   Deutsch Wikipedia

  • Mustafa Pultar — Prof. Dr. Mustafa Pultar Born March 1, 1940(1940 03 01) Istanbul, Turkey Residence Istanbul Nationality Turkish Citizenship Turkish …   Wikipedia

  • üniversite — is., Fr. université Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul vb. kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu Avrupa nın meşhur… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Haluk Levent — bei einem Konzert …   Deutsch Wikipedia

  • ortaöğretim — is. 1) İlköğretim ile yükseköğretim kurumları arasında yer alan genel okulları, teknik ve meslek okullarını yönetmek görev ve sorumluluğunu yüklenmiş bulunan kuruluş 2) İlköğretimden sonra öğrenimini sürdürmek isteyen öğrencileri teknik ve meslek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Loups gris — Cet article concerne le groupe armé turc. Pour l animal, voir Loup gris commun. Les Loups gris (Bozkurtlar en turc) est le nom donné aux militants des « Foyers idéalistes » (Ülkü Ocakları en turc), mouvement dont la doctrine principale… …   Wikipédia en Français


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.