özdekçilik


özdekçilik
is., -ği, fel.
Materyalizm
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • canlı özdekçilik — is., ği, fel. Evrenin temeli olarak düşünülen maddenin canlı olduğunu savunan öğreti, hilozoizm …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tarihsel özdekçilik — is., ği, fel. Toplumsal gelişmenin özdeksel yapıya dayandığını savunan Marksçı görüş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • canlı — sf. 1) Canı olan, diri, yaşayan Bütün canlıların kendilerini yarı baygın, uykulu, hareketsiz bir tembelliğe bıraktıkları saatler başlamıştı. N. Cumalı 2) Güçlü, etkili, hareketli, hayat dolu Recep çok canlı bir adamdı. S. F. Abasıyanık 3) Dikkat… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hilozoizm — is., fel., Fr. hylozoïsme Canlı özdekçilik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • materyalizm — is., fel., Fr. matérialisme Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, Tanrı, ruh vb. manevi kavramları ret ve inkâr eden felsefi görüş, maddecilik, özdekçilik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tarihî maddecilik — is., ği Tarihsel özdekçilik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tarihsel özdekçi — is., fel. Tarihsel özdekçilik yanlısı olan kimse, tarihî maddeci …   Çağatay Osmanlı Sözlük