materyalist


materyalist
sf., fel., Fr. matérialiste
Materyalizmden yana olan (kimse veya görüş), maddeci

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • MATERYALİST — Fr. Maddeci. Her şeyi madde ile kıymetlendiren. (Bak: Maddiyyun …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • maddeci — is., mec. 1) Para, mal vb.ne çok önem veren kimse 2) sf., fel. Materyalist Filozof bu somut, bu maddeci görüşten sıyıramıyor kendini. A. Erhat Birleşik Sözler tarihî maddeci …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • özdekçi — is., fel. Materyalist Birleşik Sözler tarihsel özdekçi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ... süsü vermek — (kendisine veya herhangi bir şeye) gerçeğe aykırı olarak kendisinde veya herhangi bir şeyde üstün bir nitelik ve değer varmış gibi göstermek Bu zannını bir çeşit materyalist felsefeye uydurarak ona yüksek bir entelektüalizm süsü verirdi. Y. K.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dehrî — (A.) [ یﺮهد ] materyalist …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • maddî — (A.) [ یدﺎﻡ ] 1. madde ile ilgili. 2. materyalist …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü