konservatuvar


konservatuvar
is., Fr. conservatoire
Müzik, tiyatro ve bale öğretiminin yapıldığı okul

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • etki — is. 1) Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor. H. Taner 2) Bir etken veya bir sebebin sonucu Tokadın etkisi kötü oldu. 3) mec …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dârülbedâyi — (A.) [ ﻊیاﺪﺒﻝاراد ] konservatuvar …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • dârülelhân — (A.) [ نﺎﺤﻝﻻاراد ] konservatuvar …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü