kıymetli evrak


kıymetli evrak
is.
Senet niteliğinde, bir hak bildiren evrak, önemli yazı, belge

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • evrak — is., ç., Ar. evrāḳ 1) Kâğıt yaprakları, kitap sayfaları 2) Resmî kurumlarda işlem gören belgeler Mektupçu evrak okur, cevap yazar, muhabere işlerini idare ederdi. S. Ayverdi 3) Yazılmış kitaplar, mektuplar veya yazılar Birleşik Sözler evrak… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kıymetli — sf. Değerli Zamanımızda kıymetli şeylerin muhafazası güçleşti. B. Felek Birleşik Sözler kıymetli evrak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • protesto — kıymetli evrak niteliğindeki borç senedinin ödenmemesi durumunda, özel bir biçime bağlı ve belli hukuki sonuçlar doğuran bildirim …   Hukuk Sözlüğü

  • katılma belgesi — is., ekon. Kişinin kurucu ve saklayıcı kuruma karşı sahip olduğu hakları taşıyan ve fona ne kadar pay ile katıldığını gösteren kıymetli evrak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ipotekli borç Senedi — Taşınmaz rehni ile güvence altına alınmış kişisel bir hak nedeniyle, yetkili tapu görevlilerince ilgili taşınmaza değer biçilerek, taşınmaz değerinin bağlandığı (sürümünün kolaylaştırıldığı) kıymetli evrak …   Hukuk Sözlüğü

  • irat Senedi — Bir alacak nedeniyle üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti kurulan bir taşınmazın değerinin, taşınmazdan ödenmesi gerekli bir para borcu biçiminde bağımsızlaştırılarak, sürümünü artırmak için bağlandığı kıymetli evrak …   Hukuk Sözlüğü