hükümsüzlük


hükümsüzlük
is., -ğü
Hükümsüz olma durumu, geçersizlik

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • hükümsüzlük — bir hukuki işlemin, kanunun öngördüğü şekilde yapılamaması veya kanuna aykırı olarak yapılması halinde hukuki sonuç doğurmaması …   Hukuk Sözlüğü

  • ADEM-İ KABUL — İsbatı tasdik etmemek. Şek, hükümsüzlük. İman hükümlerini lâkaydlıkla karşılamak, nefy ve inkâr etmek, kabul etmemek, göz kapamak gibi câhilâne bir hükümsüzlük. Bir terk, bir cehl i mutlak. (Kabul etmemek başkadır. İnkâr etmek başkadır. Adem i… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • butlan — is., huk., Ar. buṭlān 1) Batıl olma durumu 2) Geçersizlik, hükümsüzlük 3) Yanlışlık, haksızlık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • geçersizlik — is., ği Geçersiz olma durumu, hükümsüzlük …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • CÜRHA — Birtek yara. * şehadette yani şahidlikte bir tek hükümsüzlük sebebi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MEFSUHİYET — Mefsuhluk. Yürürlükten kaldırılma hâli. Hükümsüzlük …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük