amfiteatr


amfiteatr
is., Fr. amphithéâtre
1) Dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon, amfi

Davetlileri getirip amfiteatr şeklinde hazırlanmış tribünlere bırakıyordu.

- H. Taner
2) Yunan ve Roma'da açık hava tiyatrosu
3) coğ. Basamak basamak yükselen yer biçimi

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • amfiteatr — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. amfiteatrtrze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} w starożytnej architekturze rzymskiej: odkryta budowla przeznaczona na widowiska, z areną pośrodku i schodkową widownią… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • amfiteatr — m IV, D. u, Ms. amfiteatrtrze; lm M. y 1. «w teatrze, cyrku, sali koncertowej itp.: część widowni wznosząca się stopniowo koliście lub półkoliście ku górze» 2. «w starożytnym teatrze greckim: miejsca dla widzów rozłożone półkoliście na zboczach… …   Słownik języka polskiego

  • АМФИТЕАТР — 1. в Древнем Риме монументальное сооружение для публичных зрелищ с ареной посредине, вокруг которой повышающимися уступами располагались места для зрителей 2. в современном зрительном зале места, расположенные повышающимися уступами (Болгарский… …   Строительный словарь

  • amfitebtr — <yun.> 1. Qədim yunanlarda və romalılarda: ətrafında tamaşaçılar üçün yarımdairə şəklində pillə pillə yüksələn yerlər olan tikili, tamaşagah. Amfiteatrın ortasında arena var idi. 2. Müasir teatrlarda: parterlərin dalında və ya lojaların… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Evmolpia — Plowdiw (Пловдив) „Древен и вечен“ („Antik und ewig“) …   Deutsch Wikipedia

  • Gemeinde Plowdiw — Plowdiw (Пловдив) „Древен и вечен“ („Antik und ewig“) …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Freilichtbühnen — Diese Liste gibt einen Überblick über heute noch aktiv genutzte Freilichtbühnen, in der Grundeinstellung alphabetisch nach dem zugehörigen Ortsnamen sortiert. Zu den Bühnen der Antike siehe Liste der antiken Amphitheater. Heute genutzte… …   Deutsch Wikipedia

  • Philippopel — Plowdiw (Пловдив) „Древен и вечен“ („Antik und ewig“) …   Deutsch Wikipedia

  • Plovdiv — Plowdiw (Пловдив) „Древен и вечен“ („Antik und ewig“) …   Deutsch Wikipedia

  • Pulpudeva — Plowdiw (Пловдив) „Древен и вечен“ („Antik und ewig“) …   Deutsch Wikipedia