gensoru


gensoru
is.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde başbakana veya bakanlardan birine, milletvekilleri tarafından açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenebilen soru, istizah

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel görüşme, gensoru ve meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır.

- Anayasa
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • GENSORU — (Bak: İstizah …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • gensoru önergesi — is. Gensoru teklifinde bulunma …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • istizah — is., esk., Ar. istīżāḥ 1) Herhangi bir konuda açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme 2) Gensoru Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller istizah etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • önerge — is. Meclis, kongre vb. resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir öneride bulunmak için üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir Birleşik… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • soru — is. 1) Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual Minicik ellerini uzatarak bu taş nedir, diyen sorusu hâlâ hatırımızda! O. S. Orhon 2) Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual Birleşik Sözler… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • istîzâh — (A.) [ حﺎﻀﻴﺘﺱا ] gensoru …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • İSTİZAH — Belirsiz ve mübhem bir şey hakkında açık söylenmesini istemek. İzah istemek. * Gensoru. Bir mes ele hakkında mebuslar tarafından başbakana veya bakanlardan birine açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenilen sual …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük