çehre züğürdü


çehre züğürdü
is.
Yüzü çirkin olan kimse

Bayan zengindir, gençtir de gelgelelim çehre züğürdüdür.

- B. Felek

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • çehre — is., Far. çihre, çehre 1) Yüz (II) Ben şimdi o güzel çehreden başka / Ne bir yüz düşünür ne hatırlarım. N. H. Onan 2) mec. Görünüş 3) mec. Kimlik Şehrin etnik çehresi de bizim için az çok meçhuldür. A. H. Tanpınar 4) mec. Somurtkanlık Birleşik… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • surat düşkünü — sf. Çirkin yüzlü, çehre züğürdü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • züğürt — sf., dü Parasız, yoksul, meteliksiz olan (kimse) Birleşik Sözler züğürt tesellisi çehre züğürdü Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller züğürt olup düşünmektense uyuz olup kaşınmak yeğdir …   Çağatay Osmanlı Sözlük